استراتژی های بنیادین

چشم انداز :

ما بر آنیم تا با تکیه بر ارزش های محوری و سرمایه های انسانی خویش و به کارگیری فن آوری به روز در جهت بهینه سازی شبکه خدمات IT و ارتقاء سطح دانش افراد ، برای جامعه خلق ارزش نموده و همواره انتخاب اول آنها باشیم.

ماموریت :

اساس کار ما بر افزایش کیفیت خدمات تخصصی IT مورد نیاز جامعه با روش های نوین خواهد بود.

استراتژی ها :

 اتکال به خداوند مهربان
 صداقت ، درستکاری و رعایت اخلاق حرفه ای
 احترام به حقوق مشتریان و ذینفعان
 دانش محور و یادگیرنده
 شایسته سالاری و مسئولیت پذیری