فوریه

فوریه 25, 2019

مراکز داده و هوش مصنوعی

هدف نهایی برای مدیریت زیرساخت مرکز داده (DCIM) این است که آنها توانایی خودمدیریتی داشته باشند یا به عبارت دیگر کاملاً خودکار عمل کنند. امید این […]