خدمات مجازی سازی

خدمات مجازی سازی :

برنامه ریزی برای مجازی سازی سرورهای فعلی

ارزیابی حجم کاری مجازی سازی با استفاده از ابزارهای تخصصی

تعیین ملاحظات برای راه اندازی حجم کاری موجود در محیط مجازی

ایجاد محیطی برای مجازی سازی سامانه ها، کاری است که نه تنها نیاز به توجه به سخت افزارهای فعلی و موجود را دارد، بلکه حتی نیازهای سازمانی را نیز در بر خواهد گرفت. امروزه راه کارهای مجازی سازی تبدیل به یکی از ابزارهای بسیار مهم در مدیریت شبکه شده است. بطوریکه با هزینه نسبتا پایین برای سرور میزبان و البته کارایی بسیار بالا، میتوان بسیاری از ماشین های مجازی را روی یک کامپیوتر واحد مستقر نمود.

استفاده از پلتفرم vmware vSphere

طراحی، پیاده سازی و بروز رسانی سیستم عامل ESXi

طراحی و پیاده سازی Vcenter

طراحی و پیاده سازی Vsan

طراحی و پیاده سازی VDI

طراحی و پیاده سازی NSX

….

و استفاده از پلتفرم Microsoft Hyper-V