خدمات امنیت شبکه

 

خدمات امنیت شبکه :

ارتقاء امنیت در حوزه شبکه های گسترده یا WAN

ارتقاء امنیت در حوزه شبکه های محلی یا LAN

پیاده سازی لایه های امنیتی در خصوص ماشین های مجازی

اجرای لایه های امنیتی در خصوص تجهیزات ذخیره سازی اطلاعات

پیاده سازی سیستم مدیریت چرخه طول عمر اطلاعات (ILM)

رمز نگاری اطلاعات سازمانی و امضاء دیجیتالی با استفاده از پیاده سازی محیط ۲PKI

ارتقاء امنیت در سطوح دسترسی به اطلاعات سازمانی

تعیین Firewall Modelling و پیاده سازی محیط DMZ

پیاده سازی و ممیزی ISO 27001 : 2013

روش های جلوگیری از نفوذ و مقابله با بد افزار ها

پیاده سازی روش های مدیریت رخدادها و اطلاعات امنیتی یا SIEM