پشتیبان گیری

پشتیبان گیری

راه کارهای مدیریت دوره عمر اطلاعات یا Information Lifecycle Management

مدیریت دوره عمر اطلاعات یا ILM به مدیریت مجموعه از ابزارهای نرم افزاری اطلاق می شوند که وظیفه مدیریت محل ذخیره سازی، کنترل دسترسی، مدیریت کپی های پشتیبان و در تعریفی کلی اجرای فرایندهایی را برعهده دارند که اطلاعات را به کم هزینه ترین روش ممکن و با بهینه ترین دسترسی در اختیار نگه دارند. بهره گیری از چنین سامانه هایی در سازمان های متوسط و بزرگ به دلیل نرخ رشد اطلاعات و هرج و مرج یا حداقل هزینه بالایی که بدلیل نگهداری از حجم بالایی از اطلاعات حاصل می گردند یک ضرورت بوده و تقریباً کلیه سازمان ها در سطوح مختلفی از چنین راهکارهایی استفاده می نمایند.

تهیه نسخ پشتیبان یا Backup

پشتیبان گیری جامع از سرورهای فیزیکی و مجازی

بروزرسانی نرم افزارهای زیرساخت پیاده سازی شده در زمینه پشتیبان گیری

مکانیزم پشتیبان گیری اطلاعات حیاتی سازمان در بازه های زمانی منظم و مشخص اعم از روزانه، هفتگی و … به صورت اتوماتیک

اجرای پشتیبان گیری در دو نوع Onsite و Offsite

تهیه نسخه پشتیبان از دیتا بیس؛ اکتیو دایرکتوری ؛ به صورت هوشمند برای جلوگیری از افزایش حجم نسخ سرورهای فیزیکی و مجازی

بازیابی اطلاعات پشتیبان گیری شده